Strona główna Aktualności Gaz łupkowy na terenie gminy Radomin?
Gaz łupkowy na terenie gminy Radomin?

Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski wziął udział w konferencji, którą 1 lipca 2011 r. zorganizował Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki. W konferencji uczestniczyli  między innymi przedstawiciele trzech firm zajmujących się poszukiwaniem i szacowaniem złóż gazu łupkowego na terenie Kujaw i Pomorza. Złoża gazu łupkowego znajdują się w drobnoziarnistych skałach osadowych  tzw. łupkach. Badania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostaną przeprowadzone na koncesji poszukiwawczej wydanej przez Ministerstwo Środowiska.

 

Wójt Gminy zaprosił przedstawiciela firmy Global na spotkanie w Urzędzie Gminy    w Radominie, które miało miejsce 8 września br. oraz na sesję Rady Gminy w Radominie, która odbyła się 27 września br., została przedstawiona prezentacja na temat gazu łupkowego. Linia, która będzie przebiegała przez Gminę Radomin obejmie takie miejscowości jak: Płonko, Płonne, Łubki i Szczutowo.

 

Warszawskie przedsiębiorstwo Global Geophysical Services, jako podwykonawca amerykańskiej spółki Marathon Oil Poland, będzie poszukiwało złóż gazu łupkowego na terenie gminy Radomin. Zostaną przeprowadzone badania sejsmiczne, wykorzystanie fal sejsmicznych pozwoli na stworzenie map warstw skalnych znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Zdjęcia sejsmiczne zostaną wykonane metodą dwuwymiarową (2D), polega ona na wykonaniu badań sejsmicznych wzdłuż linii, które powinny być w miarę możliwości równoległe i prostopadłe. Podstawowym elementem sejsmiki polowej jest wysyłanie pod powierzchnię ziemi drgań i rejestrowanie obrazu tworzonego przez odbite i  powracające na powierzchnię gruntu fale, które są rejestrowane przez aparaturę pomiarową.

 

Pierwszym etapem procesu był kontakt pracowników przedsiębiorstwa Global  z właścicielami gruntów, na których prowadzone będą badania i zostały zwarte porozumienia, umożliwiające korzystanie z gruntów. W ramach tych porozumień, firma zobowiązała się do pokrycia wszelkich szkód, jakie mogą powstać podczas wykonywania pomiarów. W październiku ekipa badawcza sprawdzi dokładnie teren i wytyczy obszar, na którym zostaną zainstalowane geofony, czyli urządzenia służące do rejestrowania drgań sejsmicznych i przetwarzania ich na impulsy elektryczne. Zostaną rozmieszczone wzdłuż linii kable, do których przymocowane będą geofony. Kable połączone z ciężarówką, która wyposażona będzie w system rejestrujący, pozwolą na zapisanie danych podczas badań sejsmicznych.

 

Do wzbudzania fal sejsmicznych metodą wibratorową użyte zostaną sprzężone ze sobą i ustawione wzdłuż linii wzbudzania wibratory. Będą to urządzenia mechaniczne zamontowane na pojeździe wolnobieżnym. Ustawione zostaną 3 lub 4 ciężarówki, żeby można wytworzyć fale podpowierzchniowe. Zadaniem pierwszego pojazdu będzie wytyczenie tzw. linii pomiarów. Drugi za pomocą wmontowanej specjalistycznej płyty ma wywołać drgania gruntu o odpowiedniej częstotliwości. Natomiast trzecia z maszyn przy pomocy zamontowanej w niej specjalistycznej aparatury ma dokonywać odczytu pomiarów. W ten sposób specjaliści mają ustalić, gdzie konkretnie i w jakich ilościach znajduje się gaz łupkowy.  Po zakończeniu pomiarów ekipa zabiera sprzęt do następnej lokalizacji, zbieranie danych sejsmicznych nie trwa dłużej niż kilka godzin.

 

 

 

 

 
© 2009 Urząd Gminy Radomin | Zrobione przez Kojonka